• Azorské ostrovy - turistika a poznávání - 9 dní: 33.980 Kč nebo 13 dní: 52.980 Kč - červenec až září 2020
 • Skotsko - Ostrov Skye a západní vysočina - turistika a poznávání - 11 dní - cena 31.980 Kč - červen/červenec 2021
 • Skotsko - West Highland Way - 11 dní - cena 27.980 Kč - červen/červenec 2021

phoca thumb l vde mapka

Vídeň po stopách Habsburků a secese

(poznávací | autobusem bez nočního cestování | 2-3 dny)

Hofburg – Schönbrunn – muzea

snídaně v ceně

Vídeň, dřívější císařská metropole a stále centrum kultury plné života, se zámky Habsburků a paláci vznešených rodů, s řadou významných muzeí s krásnými zahradami a parky. Vydejte se po stopách slavného rodu Habsburků. Poznejte kouzlo starého mocnářství, secesních kaváren i moderního velkoměsta. Dle termínu navíc velikonoční či vánoční trhy. V květnu jedinečný zážitek večer s Vídeňskou filharmonií.

Termíny a ceny 

1) 29. 02. – 01. 03. 2020 (so – ne) 3.590,- Kč rezervovat ... s výstavou orchidejí
2) 10. 04. – 11. 04. 2020 (pá – so) 3.390,- Kč rezervovat ... velikonoční
3) 08. 05. – 10. 05. 2020 (pá – ne) 4.890,- Kč rezervovat
4) 21. 05. – 22. 05. 2020 (čt – pá) 3.390,- Kč rezervovat ... s Vídeňskou filharmonií
5) 19. 09. – 20. 09. 2020 (so – ne) 3.390,- Kč rezervovat

Příplatek za jednolůžkový pokoj termíny 1, 2, 4 a 5 = 700 Kč, termín 3 = 1400Kč.
Komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna termíny 1, 2, 4 a 5 = 60 Kč, termín 3= 90Kč.

Program zájezdu, termín 1, s výstavou orchidejí

1. den - odjezd Prahy v 6 h (svoz od 6 osob Pl za 200 Kč , Br a po trase), cesta do Rakouska, rakouská metropole VÍDEŇ , památky na rod Habsburků , habsburský zámek Hofburg, chrám sv. Štěpána , náměstí Marie Terezie , muzea, zámek Belveder (Horní a Dolní), galerie a zahrady , kavárny (UNESCO), možnost oběda (třeba vídeňský řízek), cukrárna Demel a Sacher, pro zájemce o umění možnost návštěv galerie Albertina a výstava Sbírka Hahnlosera (Cézanne, Matisse, Renoir, Toulouse-Lautrec , Van Gogh a další) nebo jiného muzea či galerie

2. den - návštěva Mezinárodní světové výstavy orchidejí (výstava se koná ve dvou sklenících na cca 2.500 m2, 40 vystavovatelů z Evropy, Asie a Latinské Ameriky představí své orchideje, které si můžete i zakoupit) v Květinové zahradě v Hirschstetten - na ploše 60.000 m2 najdeme různé tematické zahrady , Zoo Hirschstetten, historický statek, přejezd na Klosterneuburg , mohutný starobylý klášter, jeden z nejvýznamnějších klášterů a poutních míst v Rakousku , založil ve 12.stol. babenberský vévoda Leopold III. podle legendy na místě, kde našel závoj své choti odnesený větrem z nedalekého hradu, klášter odolal obléhání Turků a císař Karel VI. z něj chtěl mít druhý El Escorial , komnaty, kaple, zahrady , sklepy, skvostný zlatý Verdunský oltář, návrat do 23 h

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu; 1x snídani, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění, vstupné (35 €) a ostatní služby neuvedené v položce Cena zahrnuje

Program zájezdu, termín 2, velikonoční

1. den - odjezd časně ráno z Prahy, svoz z Plzně za 200 Kč, a po trase dle dohody, přejezd, VÍDEŇ, chrám sv. Štěpána , náměstí Marie Terezie s císařovniným velkolepým pomníkem, Kunsthistoriches Museum a Přírodovědné muzeum (moderní interaktivní muzeum přírody a vědy, mj. i sbírky Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie ), budovy postavené Františkem Josefem na Ringu, Hofburg, staleté hlavní sídlo rodu Habsburků , Muzeum Sissi s císařskými apartmány a Stříbrnou komorou (drahocenné stolní nádobí, náčiní, užitkové předměty), případně i návštěva klenotnice, poklady Habsburků vč. císařské koruny a žezla, ale také vzácné památky z pokladů císařů Svaté říše římské a sicilských králů, augustiniánský svatební kostel Habsburků , možnost oběda (třeba vídeňský řízek), barevné velikonoční trhy , anebo individuálně vídeňská muzea a galerie, Leopold Museum, muzeum moderního umění MUMOK, galerie Albertina se sbírkou Od Moneta k Picassovi, nebo Kunsthistorisches Museum a Kunstkomora s poklady ze sbírek Rudolfa II., lze navštívit aktuální výstavy umění (např. rakouské krajinomalby od Waldmüllera po Schindlera) nebo individuálně posezení v kavárně na výbornou kávu a dort Sacher

2. den - zámek Schönbrunn (UNESCO), prohlídka interiérů - velký okruh, rozsáhlé zahrady , velké velikonoční trhy na nádvoří, přejezd podél Dunaje krajinou lužních lesů, návštěva výstavy v barokním zámečku Niederweiden věnované císařovně SISI s předměty, které nikdy nebyly představené veřejnosti, dále barokní zámek Schloss Hof , rodinné sídlo Habsburků s nádhernými zahradami plnými barevných jarních květin v krásných ornamentech, k zámku náleží i hospodářský dvůr, kde se chovají různé staré a vzácné rasy dobytka, veselé velikonoční trhy , návrat pozdě večer

Cena zahrnuje: dopravu; 1x ubytování v hotelu ve Vídni ve 2lůžkových pokojích se soc. zař.; 1x snídaně; průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, jízdenky, vstupné do objektů, muzeí a na výstavy (50-80 €) a vše, co není obsaženo v položce Cena zahrnuje

Program zájezdu, termín 3

1. den - odjezd v 6.30 h z Prahy a po trase dle dohody, Br a po trase do Rakouska, VÍDEŇ chrám sv. Štěpána , náměstí Marie Terezie s císařovniným velkolepým pomníkem, Kunsthistoriches Museum a Přírodovědné muzeum (moderní interaktivní muzeum přírody a vědy, mj. i sbírky Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie ), budovy postavené Františkem Josefem na Ringu, Parlament, Nová radnice, Vídeňská universita, hradní divadlo, kavárna Sacher, Hofburg , staleté hlavní sídlo rodu Habsburků , Muzeum Sissi s císařskými apartmány a Stříbrnou komorou (drahocenné stolní nádobí, náčiní, užitkové předměty) a pak návštěva zlaté klenotnice, poklady Habsburků vč. císařské koruny a žezla, ale také vzácné památky z pokladů císařů Svaté říše římské a sicilských králů, augustiniánský svatební kostel Habsburků , poté kavárna Sacher, proslulá výrobou slavných dortů, možnost oběda (třeba vídeňský řízek), Kapucínská krypta - hrobka rodu Habsburků se zdobnými rakvemi a sarkofágy, Kärtnerstrasse, stavby Fischer z Erlachu, chrám sv. Petra, cukrárna Demel, která dodávala sladkosti na císařský dvůr, farní kostel Habsburků sv. Michala, anebo individuálně vídeňská muzea a galerie, Leopold Museum, muzeum moderního umění MUMOK, galerie Albertina , nebo Kunsthistorisches Museum a Kunstkomora s poklady ze sbírek Rudolfa II., lze navštívit aktuální výstavy umění nebo individuálně posezení v kavárně na výbornou kávu a dort sacher.

2. den - cesta do okolí rakouské metropole za dalšími památkami na rod Habsburků a za příjemnými zážitky: LAXENBURG, prohlídka zámku, který patříval v 1. polovině 19. století k oblíbeným sídlům císařské rodiny, vodní zámek Franzensburg na ostrově, rozsáhlý zámecký park s působivou zahradní architekturou v romantickém historizujícím stylu, pavilóny, umělé jeskyně, chrámy, turnajový dvorec, odpoledne oblíbené lázeňské město BADEN u Vídně , zvané též město růží, také sem s oblibou jezdívali různí členové panovnického rodu, krásné lázeňské parky, návštěva největšího rozária v Rakousku – na 600 druhů růží, možnost variantně koupání v termálních lázních Römertherme s léčivou sirnou vodou

3. den - VÍDEŇ, dokončení prohlídky: vídeňský Belveder , prohlídka zámků (horní a dolní) i s francouzským parkem, stálá výstava uměleckých děl ( Klimt , Schiele), dále zámek Schönbrunn , původně letohrádek, přestavěný v přepychové sídlo Marie Terezie a později císaře Františka Josefa (letní rezidence), prohlídka interiérů - velký okruh, rozsáhlé zahrady , popř. muzeum kočárů, můžete si dát oblíbenou pochoutku šlechtické rodiny – jablečný štrúdl se šlehačkou, na závěr zastávka na okraji Vídně u pěkného lesoparku Lainzer Tiergarten s vilou Hermes, kterou nechal postavit císař František Josef pro svou choť Alžbětu jako vilu snů, návrat před půlnocí

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 2x hotel ve Vídni, 2x snídani, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, jízdenky, vstupné do objektů, muzeí a na výstavy (50-80 €) a vše, co není obsaženo v položce Cena zahrnuje

Program zájezdu, termín 4, s Vídeňskou filharmonií

1. den - odjezd z Prahy v 7 h, další nástupní místa: Brno a po trase, svoz z Plzně za 200 Kč, VÍDEŇ, projížďka městem, habsburský zámek Schönbrunn (UNESCO) s krásnými interiéry, prohlídka, dále např. muzeum kočárů, rozsáhlý zámecký park, variantně možnost návštěvy ZOO či botanické zahrady , dále vídeňský Belveder (Horní a Dolní zámek), rezidence prince Evžena Savojského a sbírky umění, prohlídka i s francouzským parkem (stálá výstava Klimt , Schiele a Kokoschka), ubytování, večerní procházka zahradami Schönbrunnu a jedinečný umělecký zážitek: koncert Vídeňské filharmonie pod širým nebem (vstup zdarma, místa na stání v zahradách )

2. den - prohlídka historického centra Vídně: klasická secesní architektura, Hofburg , sídlo Habsburků (interiéry - Stříbrná komora, Muzeum Sissi a Císařské komnaty), kostel sv. Karla Boromejského, Kärntnerstrasse, náměstí Marie Terezie , Židovské město, nejstarší kostel ve Vídni - kostel sv. Ruprechta, dále variantně možnost návštěvy Vídeňské opery s průvodcem, nebo muzea, galerie Albertina se stálou výstavou Od Moneta k Picassovi a sbírkou grafik, Kunsthistorisches Museum s bohatými sbírkami a nově otevřenou Kunstkomorou s poklady uměleckých řemesel vč. exponátů se sbírek Rudolfa II., Leopold Museum se sbírkou moderního umění, či individuální návštěva Domu hudby (moderní interaktivní muzeum na téma hudba, její vnímání a prožívání, velcí mistři a hudební nástroje a expozice „ Svět zvuku“ a Futurosféra o budoucnosti hudby), určitě vyzkoušejte některou z vyhlášených historických kaváren (UNESCO) nebo zajděte na pravý vídeňský řízek, odjezd pozdě odpoledne, krátká zastávka v Hundertwasserově čtvrti , návrat do 23h.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x hotel na okraji Vídně, 1x snídaně, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, rezervné a vstupné (60 €) a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje

Program zájezdu, termín 5

1. den - odjezd z Prahy v 6 h a dále Brno, přejezd, VÍDEŇ, chrám sv. Štěpána , náměstí Marie Terezie s císařovniným velkolepým pomníkem, Kunsthistoriches Museum a Přírodovědné muzeum (moderní interaktivní muzeum přírody a vědy, mj. i sbírky Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie ), budovy postavené Františkem Josefem na Ringu, Parlament, Nová radnice, Vídeňská universita, hradní divadlo, kavárna Sacher, proslulá výrobou slavných dortů, možnost oběda (třeba vídeňský řízek), , Hofburg , staleté hlavní sídlo rodu Habsburků , Muzeum Sissi s císařskými apartmány a Stříbrnou komorou (drahocenné stolní nádobí, náčiní, užitkové předměty) a možnost návštěvy klenotnice, poklady Habsburků vč. císařské koruny a žezla, ale také vzácné památky z pokladů císařů Svaté říše římské a sicilských králů, augustiniánský svatební kostel Habsburků , Kapucínská krypta - hrobka rodu Habsburků se zdobnými rakvemi a sarkofágy, Kärtnerstrasse, chrám sv. Štěpána , Příkopy, chrám sv. Petra, cukrárna Demel, která dodávala sladkosti na císařský dvůr, farní kostel Habsburků sv. Michala, anebo individuálně vídeňská muzea a galerie, Leopold Museum, muzeum moderního umění MUMOK, galerie Albertina (stálá výstava umění Od Moneta k Picassovi - Batlinerova sbírka), nebo Kunsthistorisches Museum s rozsáhlou galerií a Kunstkomorou s poklady ze sbírek Rudolfa II., lze navštívit aktuální výstavy umění nebo individuálně posezení v kavárně na výbornou kávu a dort Sacher.

2. den - VÍDEŇ, dokončení prohlídky: vídeňský Belveder , prohlídka zámků i s francouzským parkem, stálá výstava uměleckých děl ( Klimt , Schiele), zámek Schönbrunn , prohlídka interiérů - velký okruh, rozsáhlé zahrady , muzeum kočárů, na závěr zastávka na okraji Vídně u pěkného parku Lainzer Tiergarten s vilou Hermes, kterou nechal postavit císař František Josef pro svou choť Alžbětu jako vilu snů, návrat před půlnocí

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 1x hotel ve Vídni, 1x snídani, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, jízdenky, vstupné do objektů, muzeí a na výstavy (50-80 €) a vše, co není obsaženo v položce Cena zahrnuje

Doplňující informace

Doprava: Klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD. Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování: hotel, nejčasteji Ibis Budget ve Vídni (2 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)

Stravování: snídaně

Orientační ceny vstupného:

 • Hofburg : Stříbrná komora, císařské apartmány a Sissi Museum 12,50 € se stroječkem (prohlídka s průvodcem 15,50 € ); Císařská (zlatá) klenotnice 12 €
 • Kapucínská krypta (hrobka Habsburků ): 5,50 €
 • dóm sv. Štěpána: jižní věž 3,50 €, výtah na severní věž ke zvonu Pummerin 4,50 €
 • Kunsthistorisches Museum: 14 €
 • MuseumQuartier: 19 €, pouze Leopold Museum 11 €
 • Belvedere: Horní i Dolní dohromady 19 €, pouze Horní (s Mramorovým sálem a sbírkami obrazů) 14 €, Dolní s Oranžerií a stájemi 11 €
 • Liechtensteinský palác: 11 €
 • kostel sv. Karla Boromejského: 8 €
 • Dům hudby (Klangsmuseum) 12 €
 • Schönbrunn: Velký okruh 16 € (se stroječkem), park zdarma, Zahrada korunního prince 3,50 €, Bludiště 5 €, zahrada oranžérie 3,50 €, terasa Glorietu 3,50 €, muzeum kočárů 8 €, Zoologická zahrada 16,50 €
 • V Hofburgu a Schönbrunnu jsou doprovodné stroječky (audioguide) namluveny i v češtině.

Ceny jsou orientační, slevy lze získat na průkaz ISIC či ITYC a často lze uplatnit skupinovou slevu.

Kapesné: Celkově doporučujeme na vstupné a jízdné 60 - 80 € (podle výběru navštívených objektů) a další kapesné dle vlastního uvážení.

hunderwasserhaus
parlament
radnice - advent
stephansdom
trhy - advent

Rezervace zájezdu - bez nočního cestování

zájezdy podle typu

zájezdy podle dopravy

zájezdy podle země

Kontakt

TELEFON A E-MAIL

informace k zájezdům po telefonu: po-pá 8 - 17 hod

tel: (+420) 483 300 300
fax: (+420) 483 300 300
mobil: (+420) 724 104 083

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


KANCELÁŘ

CK KATU
Lučany 703
468 71 Lučany nad Nisou


PROVOZUJEME TAKÉ

penzion KITTY
v Jizerských horách

www.penzionkitty.cz